WERKWIJZE

Our Services

3. PRESENTATIE

3. PRESENTATIE

Na iedere fase worden de plannen gepresenteerd en besproken aan de hand van tekeningen (2D en indien gewenst 3D), beeldmateriaal (zoals een moodboard) en door het tonen en voelen van materialen. Na deze tussentijdse besprekingen volgt steeds een bewuste stap naar de volgende fase.